Zmiana planu

12 lutego wraca pani prof. Grabowska i w związku z tym w klasach, w których uczy wracamy do dawnego planu zajęć.

Ostateczny termin zmiany deklaracji maturalnych

Przypominam uczniom klas 3 LO, że ostateczny termin zmiany deklaracji maturalnych upływa z dniem 7 lutego, czyli w czasie ferii zimowych. Żeby zmienić deklarację maturalną należy przynieść jej kopię bowiem zmiany muszą być dokonane na orginale i kopii deklaracji maturalnych.
Życze podejmowania rozsądnych decyzji.

Próbny egzamin maturalny

W dniach 4 – 11 stycznia 2018 zostaną przeprowadzone w naszej szkole próbne egzaminy maturalne według następującego harmonogramu:
 czwartek 4 stycznia, godz. 9.00 – język polski, poziom podstawowy
 czwartek 4 stycznia, godz. 14.00 – biologia, poziom rozszerzony
 piątek 5 stycznia, godz. 9.00 – matematyka, poziom podstawowy
 piątek 5 stycznia, godz. 14.00 – historia,
 poniedziałek 8 stycznia, godz. 9.00 – język angielski , poziom podstawowy
(tylko ci, którzy piszą tylko podstawę)
 poniedziałek 8 stycznia, godz. 14.00 – język angielski, poziom rozszerzony
 wtorek, 9 stycznia, godz. 9.00 – język polski, poziom rozszerzony
 wtorek 9 stycznia, godz. 14.00 – chemia, poziom rozszerzony
 środa 10 stycznia, godz. 9.00 – matematyka, poziom rozszerzony
 środa 10 stycznia, godz.14.00 – wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony
 czwartek 11 stycznia, godz. 9.00 – geografia, poziom rozszerzony
 czwartek 11 stycznia, godz. 14.00 – fizyka, poziom rozszerzony

Każdego dnia próbnych egzaminów maturalnych zbiórka przed salami o godz. 8.30 dla egzaminu rozpoczynającego się o godz. 9.00 i o godz.13.30 dla egzaminu rozpoczynającego się o godz. 14.00.
Listy z przydziałem do poszczególnych sal są wywieszone na tablicy ogłoszeń na 1szym piętrze.
Przypominam o konieczności posiadania dokumentu tożsamości z numerem PESEL i pióra (długopisu) z czarnym atramentem (tuszem). Na egzaminie można mieć małą butelkę wody.
Przypominam o zakazie wnoszenia na sale egzaminacyjną jakichkolwiek urządzeń elektronicznych. Sam fakt posiadania np. telefonu komórkowego skutkuje natychmiastowym unieważnieniem egzaminu maturalnego.
Trzymam kciuki za powodzenie i życzę jak najlepszych wyników.

Próbny egzamin maturalny

W czwartek 4 stycznia i w piątek 5 stycznia uczniowie klas 3 nie mają lekcji zerowej zaś po zakończonym próbnym egzaminie maturalnym z języka polskiego, poziom podstawowy i matematyki, poziom podstawowy maja lekcje od godz. 12.30.
W pozostałe dni w lekcji zwolnieni są tylko ci uczniowie klas 3, którzy w danym dniu i o danej godzinie piszą próbny egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym. Odpowiednie zwolnienia wpisują wychowawcy klas 3. Pozostali uczniowie mają normalne lekcje.

Słowak w Mieście Zdobywców

Zainteresowani podróżowaniem, górami, nartami i innymi aktywnościami turystycznymi mieli okazję do wielu spotkań w czasie IV Tyskiego Festiwalu Podróżniczego “Miasto Zdobywców”. Swoimi doświadczeniami z liczną publicznością dzielił się w sobotę 9.12 Pan Dyrektor Przemysław Fabjański.

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii

w poniedziałek 13 listopada w godz. 9.00-10.30 odbędzie się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu przedmiotowego z historii. Gimnazjaliści biorący udział w ko kursie zbierają się o godz. 8.300 przed salą 307. po zakończonych zmaganiach konkursowych wszyscy uczestnicy wracają na lekcje. wszystkim uczestnikom życzymy zakwalifikowania się do etapu rejonowego. trzymamy kciuki za sukces.