Próbny egzamin maturalny

W dniach 4 – 11 stycznia 2018 zostaną przeprowadzone w naszej szkole próbne egzaminy maturalne według następującego harmonogramu:
 czwartek 4 stycznia, godz. 9.00 – język polski, poziom podstawowy
 czwartek 4 stycznia, godz. 14.00 – biologia, poziom rozszerzony
 piątek 5 stycznia, godz. 9.00 – matematyka, poziom podstawowy
 piątek 5 stycznia, godz. 14.00 – historia,
 poniedziałek 8 stycznia, godz. 9.00 – język angielski , poziom podstawowy
(tylko ci, którzy piszą tylko podstawę)
 poniedziałek 8 stycznia, godz. 14.00 – język angielski, poziom rozszerzony
 wtorek, 9 stycznia, godz. 9.00 – język polski, poziom rozszerzony
 wtorek 9 stycznia, godz. 14.00 – chemia, poziom rozszerzony
 środa 10 stycznia, godz. 9.00 – matematyka, poziom rozszerzony
 środa 10 stycznia, godz.14.00 – wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony
 czwartek 11 stycznia, godz. 9.00 – geografia, poziom rozszerzony
 czwartek 11 stycznia, godz. 14.00 – fizyka, poziom rozszerzony

Każdego dnia próbnych egzaminów maturalnych zbiórka przed salami o godz. 8.30 dla egzaminu rozpoczynającego się o godz. 9.00 i o godz.13.30 dla egzaminu rozpoczynającego się o godz. 14.00.
Listy z przydziałem do poszczególnych sal są wywieszone na tablicy ogłoszeń na 1szym piętrze.
Przypominam o konieczności posiadania dokumentu tożsamości z numerem PESEL i pióra (długopisu) z czarnym atramentem (tuszem). Na egzaminie można mieć małą butelkę wody.
Przypominam o zakazie wnoszenia na sale egzaminacyjną jakichkolwiek urządzeń elektronicznych. Sam fakt posiadania np. telefonu komórkowego skutkuje natychmiastowym unieważnieniem egzaminu maturalnego.
Trzymam kciuki za powodzenie i życzę jak najlepszych wyników.