Uniwersytet Najlepszych dla chorzowian

Uniwersytet Śląski oraz Miasto Chorzów serdecznie zapraszają uczniów – mieszkańców Chorzowa Państwa do udziału w drugiej edycji programu edukacyjnego „Uniwersytet Najlepszych”, która rozpocznie się w październiku 2019 roku. Inicjatywa ta skierowana jest do najzdolniejszych uczniów VIII klasy szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem klas maturalnych. W ramach rozpoczynającej się 2 września br. rekrutacji uzupełniającej, możliwość dołączenia do „Najlepszych” ponownie otrzymają młodzi ludzie spełniający regulaminowe kryterium – osoby uczącej się i zamieszkałej na terenie Chorzowa (oraz Sosnowca).

Pragniemy wspierać młodzież w rozwoju aktywności poznawczej oraz pobudzać do działań innowacyjnych i kreatywnych. Uczestnicy programu będą brali udział w indywidualnych spotkaniach z pracownikami badawczo-dydaktycznymi Uczelni, jak również w warsztatach grupowych im dedykowanych. Ważnym celem programu jest także ukazanie różnorodnej oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego, jak również zachęcenie do podjęcia studiów na terenie województwa śląskiego.

Rekrutacja uzupełniająca dla młodzieży uczącej się i zamieszkałej na terenie Chorzowa i Sosnowca potrwa od 2 do 15 września br. roku. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.uniwersytetnajlepszych.us.edu.pl.

Pytania związane z programem prosimy kierować do Biura Organizacyjnego Programu (Dział Promocji UŚ, tel. 32 359 20 41, e-mail: un@us.edu.pl).

Serdecznie polecam. Przemysław Fabjański