Strajk nauczycieli zawieszony do września

Uprzejmie informuję, iż w związku z zawieszeniem protestu w formie strajku do końca sierpnia 2019 r., zajęcia lekcyjne w Akademickim ZSO rozpoczną się w poniedziałek 29 kwietnia zgodnie z rozkładem zajęć. W imieniu Profesorów serdecznie dziękuję za okazane zaufanie i wsparcie.
Przemysław Fabjański

Klasyfikacja klas maturalnych

Szanowni Rodzice, Kochani Maturzyści,
Rada Pedagogiczna Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie, na konferencji klasyfikacyjnej, zgodnie z terminem ustalonym 29.08.2018 r. i przekazanym do publicznej wiadomości w pierwszej połowie września 2018 r., przyjęła klasyfikację klas trzecich a-d Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego.
1. Uchwałę klasyfikacyjną podjęto jednogłośnie przy zachowaniu wymaganego quorum.
2. Uchwałę podjęto o godzinie 930 według stanu prawnego na dzień 25.04.2019, godz. 930 (Rozporządzenie MEN z 10.06.2015 r. z późniejszymi zmianami), po to by dokument jakim jest świadectwo ukończenia liceum, a także dopuszczenie do egzaminu maturalnego, nigdy nie budziły w nikim wątpliwości prawnych i moralnych.
3. Wszyscy uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji uzyskali pozytywne oceny, ukończą w dniu 26 kwietnia 2019 r. Uniwersyteckie Liceum Słowackiego.
4. Uchwała jest prawomocna.

Wychowawcom i wszystkim Profesorom, którzy dla dobra Waszego i następnych roczników domagają się gruntownej naprawy polskiej edukacji, serdecznie dziękuję za sklasyfikowanie uczniów klas trzecich.
Kochani, czas na OSTATNI DZWONEK. Zapraszam do Ogrodów Słowaka w piątek 26.04.2019 r. w samo południe.

Przemysław Fabjański

Zebrania rodzicielskie 25.04 odwołane

Szanowni Państwo,
w związku z trwającym protestem nauczycieli, zebrania rodzicielskie zapowiedziane na dzisiejszy wieczór są odwołane. W imieniu Profesorów dziękuję za zrozumienie oraz wszystkie wyrazy wsparcia dla strajkujących pedagogów.

Informacja dla maturzystów

Drodzy Maturzyści,
termin wystawiania ocen końcowych oraz termin konferencji klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej, zatwierdzającej wyniki klasyfikacji uczniów, podane zostały we wrześniu 2018 r. zarówno Wam, jak i Waszym Rodzicom. Są to 23 i 25 kwietnia 2019 r.
Czynimy starania, by klasyfikacja odbyła się:
– w zgodzie z obowiązującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej prawem,
– w podanym na początku roku terminie.
Życzymy Wam spokojnego przygotowywania się do egzaminów.

DZIEŃ OTWARTY W OTWARTYM NA ŚWIAT SŁOWAKU – 13.04.2019

Dyrektor i Rada Młodzieżowa Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie serdecznie zapraszają Uczniów trzecich klas gimnazjów oraz ósmych klas szkół podstawowych (zapraszamy także Rodziców) na spotkania z przedstawicielami Dyrekcji Zespołu, Grona Pedagogicznego oraz Rady Młodzieżowej.

Spotkania w ramach Dnia Otwartego Słowaka rozpoczną się w sobotę, 13 kwietnia 2019 r.:

  • o godzinie 1100 (dla uczniów gimnazjów),
  • o godzinie 1200 (dla uczniów szkół podstawowych).

W zależności od aury, zapraszamy do holu głównego szkoły lub Ogrodów Słowaka.
Dzień Otwarty Słowaka będzie okazją do prezentacji kryteriów rekrutacji uczniów do klas pierwszych Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, systemu kształcenia oraz najnowszych osiągnięć uczniów Liceum, a także form współpracy z Uniwersytetem Śląskim i innymi uczelniami.

Nauczyciele Słowaka, którzy zgodnie z prawem nie strajkują w dni wolne, poświęcą Wam czas, tak jak to czynią na co dzień w swej pracy dydaktycznej i wychowawczej – lekcyjnej i pozalekcyjnej, pokazując młodym ludziom świat i ucząc godnego i odpowiedzialnego w nim funkcjonowania.

Egzamin gimnazjalny – dzień drugi i trzeci

Szanowni Państwo, Kochani Gimnazjaliści,
serdecznie zapraszam w czwartek i piątek na kolejne części egzaminu gimnazjalnego. Mam nadzieję, że pierwsze, wyjątkowe ze względu na sytuację emocje, opadły zarówno z Rodziców, jak i z Was.
Jutro i w piątek spotykamy się o 800. Trochę wcześniej niż dziś, ale powinno to usprawnić recepcję i losowanie numerów stolików. Zespoły nadzorujące powinny być skompletowane, o co dbają dyrektorzy chorzowskich szkół. Wasi Wychowawcy i Profesorowie są z Wami.
Życzymy Wam powodzenia na kolejnych egzaminach.
Przemysław Fabjański