“Wolność Czytania” zainaugurowana w bibliotece

Tegoroczne święto “WOLNOŚCI CZYTANIA 2018” w naszej szkole rozpoczęło się od zorganizowania przez MCI Szkolną Bibliotekę spotkania autorskiego z propagatorką śląskiej kultury Sabiną Waszut. W dniu 20 września o godz. 15.30  sala biblioteki na chwilę została zamieniona na miejsce takie, jak w opisach książek autorki: “Zielonego byfyja”., “W obcym domu”, “Rozdroży”. Sabina Waszut otrzymała Pióro – główną nagrodę Festiwalu Literatury Kobiet Pióro i Pazur za powieść Rozdroża, które nominowano także do prestiżowej Nagrody Literackiej Europy Środkowej Angelus. Uczniowie oraz zaproszeni goście  mieli okazję do rozmowy  i wymiany doświadczeń literackich. Dla uczniów Pani Sabina Waszut okazała się bezpośrednią i bardzo kontaktową osobą, która na co odzień pracuje z młodzieżą i oprowadza grupy po Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie.

150. Rocznica nadania Królewskiej Hucie praw miejskich

17 lipca 1868 roku, na mocy aktu erekcyjnego króla pruskiego Wilhelma I połączono kolonie robotnicze i kilka gmin wiejskich w gminę miejską o nazwie: Stadt Königshutte (pol. Miasto Królewska Huta). Tak rozpoczęła się industrialna (i nie tylko) historia tej części Chorzowa jako miasta, od 1922 roku w granicach Rzeczypospolitej.

Z okazji 150-lecia nadania praw miejskich, w dniu 20 września, w Chorzowskim Centrum Kultury, odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Chorzów uświetniona jubileuszowym koncertem, zwieńczonym premierą światową Sinfonii industrialnej Adama Wesołowskiego.

Dyrektor Akademickiego Zespołu Szkół ogólnokształcących wręczył listy gratulacyjne od społeczności Słowaka Panu Prezydentowi Miasta oraz Przewodniczącemu Rady Miasta.