Nasza realna europejska wspólnota, czyli Francuzi w Słowaku

Przez cały dzień gościmy w Słowaku naszych przyjaciół z Francji. Na nasze zaproszenie, pod opieką organizacyjną Pani Prof. Lilianny Myszki i Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka, mamy zaszczyt gościć honorową Konsul Republiki Francuskiej, Panią Annę Krasuską-Terillon oraz grupę muzyczną Est-Ouest z Troyes w Szampanii. W skład zespołu wchodzą między innymi polscy emigranci, którzy zostali przyjęci przez gościnną Francję w latach 80-tych XX wieku. Repertuar zespołu stanowi symboliczny, poetycko-muzyczny most pomiędzy Wschodem i Zachodem, most o który powinno się dbać i którego nie można burzyć nieodpowiedzialnymi słowami lub czynami.

Młodzież Słowaka uczestniczyć będzie w mini koncercie oraz muzycznych warsztatach, a wieczorem (18.30) na koncert Est-Ouest zapraszają do Starochorzowskiego Domu Kultury zaprasza Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka.

Zebranie trójek klasowych

Jutro 14 września ( piątek ) o godzinie 11.05 w Auli Krzemienieckiej, odbędzie się zebranie trójek klasowych. Spotkanie będzie dotyczyło spraw bieżących, takich jak 40 Rajd Słowaka, Wolności Czytania. Zebranie może wydłużyć się na 4 godzinę lekcyjną. Zapraszamy przedstawicieli każdej klasy, a wychowawców prosimy o usprawiedliwienie ewentualnych spóźnień.