Wspieramy młodzież Słowaka. Czy dołączysz do nas?

Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka (KRS 0000025586), składając Państwu najserdeczniejsze życzenia wielkanocne jak również podziękowania za ofiarne wspieranie pomysłów nauczycieli i młodzieży chorzowskiego Słowaka, mających na celu wszechstronny rozwój naszych podopiecznych, prosi o przekazywanie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa, 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego, jaką jesteśmy od 2007 roku.

Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka powstało w 1995 r. Przez kilkanaście lat działaliśmy na rzecz I L.O. im. J. Słowackiego w Chorzowie. Ufundowaliśmy Słowakowi sztandar, wydaliśmy dwie monografie szkoły (1999, 2009). W 1999 r. zorganizowaliśmy I Wielki Zjazd absolwentów wszystkich roczników a w 2009 r. II Zjazd Absolwentów Słowaka. Od wielu lat jesteśmy organizatorami szkolnych wyjazdów narciarskich oraz projektów edukacyjnych dla gimnazjalistów i licealistów. Byliśmy także współorganizatorem dziesiątek przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym (konkursy, olimpiady, wystawy, zawody sportowe, przeglądy itp.). W 2005 r. przeprowadziliśmy wielką akcję mającą na celu zebranie pieniędzy na pomoc zniszczonej przez tsunami szkole na Sri Lance i od tej pomagamy naszym przyjaciołom z Galle, a od 2015 roku także ofiarom trzęsienia ziemi w Nepalu. Wspieramy również ambitną młodzież znajdującą się w trudnej sytuacji materialnej. Współorganizujemy i fundujemy nagrody na różnego rodzaju konkursach i olimpiadach tematycznych. Podejmowaliśmy także szereg mniejszych inicjatyw, jak na przykład organizacja rocznikowych zjazdów absolwenckich.
W 2007 r., po zmianie statutu, sąd przyznał nam status organizacji pożytku publicznego. Naszym statutowym celem jest wspieranie chorzowskiej młodzieży w zakresie rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz pomoc w rozszerzaniu bazy materialnej i dydaktycznej chorzowskich szkół. Do realizacji powyższego celu Stowarzyszenie zdąża przez prowadzenie działalności: edukacyjnej, wychowawczej, upowszechniania kultury, krajoznawstwa i wypoczynku, krzewienia kultury fizycznej i sportu, rozwijającej świadomość narodową i obywatelską, wydawniczej, współpracy z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Chorzów.
Od kilkunastu lat wspieramy młodzież znajdującą się w trudniejszej sytuacji. Środki na ten cel pochodziły z dobrowolnych składek nauczycieli. W 2015 roku do grona fundatorów stypendiów dla młodzieży dołączyli nasi absolwenci.
Z góry dziękujemy za Państwa hojność i zaangażowanie we wszechstronny rozwój naszej młodzieży.

Życzymy pięknych Świąt Wielkiej Nocy.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka.

Centralne III zawody Olimpiady Wiedzy Historycznej

Z przyjemnością informujemy, że w zawodach centralnych III Olimpiady Wiedzy Historycznej Centrum Organizacji Przedmiotowo – Tematyczno – Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno – Historycznych, które odbyły się wczoraj na zamku w Golubiu – Dobrzyniu, Marcin Sztuka (3c) uzyskał tytuł laureata, a Bartek Zawada (2c) został finalistą. Gratulujemy!

MATHEMATICAL DUEL

W dniach 7-10.03.2018r. odbyła się kolejna edycja międzynarodowych zawodów matematycznych MATHEMATICAL DUEL. Tym razem organizatorem była nasza szkoła. Gościliśmy nauczycieli i uczniów z Czech oraz Austrii. W trakcie zawodów uczniowie zmagali się z zadaniami matematycznymi indywidualnie i grupowo. W piątek w ramach integracji uczniowie wzięli udział w wycieczce do Wrocławia.
Dnia 10.03.2018r. odbyło się podsumowanie i ogłoszenie wyników zawodów.
MARCIN SOCHA w kategorii wiekowej A (uczniowie 2 i 3 klasy LO) uzyskał pierwsze miejsce,
WOJCIECH SOCHA w kategorii wiekowej B (uczniowie 3 gimnazjum i 1 LO) uzyskał pierwsze miejsce.
W  Kategorii C pierwsze miejsce uzyskała MARTA CERMAKOVA reprezentująca Bilovec.
Drużynowo nasi uczniowie uzyskali pierwsza lokatę w kategorii A, drugą w kategorii B i trzecią w kategorii C.

Dziękujemy Panu profesorowi dr Jackowi Urydze za organizację zawodów i gratulujemy uczestnikom owocnych zmagań.

 

 

Pierwszy Dzień Przeciwdziałania Dyskryminacji w Słowaku

21 marca jest obchodzony na Ziemi jako Światowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową. Jednak o prawach człowieka, takich samych dla wszystkich – bez względu na światopogląd czy kolor skóry – należy rozmawiać przez cały rok, szczególnie w czasach, gdy w pewnych środowiskach, także w krajach europejskich, artykułowane są głosy podważające lub negujące zasady równości czy też pochwalające rasizm, antysemityzm i inne poglądy obce przeciętnemu człowiekowi rozumnemu. W chorzowskim Słowaku promowanie postaw równości i szacunku dla każdego człowieka, bez względu na to skąd pochodzi to wychowawczy standard. Wychowujemy ludzi otwartych na świat, życzliwych dla wszystkich i nikogo nie traktujących gorzej lub lepiej, ludzi gotowych na pomoc potrzebującym, otwierających drzwi  uchodźcom, ludziom biednym bądź prześladowanym. Nauczyciele Słowaka wiedzą, że o takich sprawach trzeba dyskutować, a młodych obywateli właściwe kształtować. Temu ma służyć także organizowany we współpracy z Uniwersytetem Śląskim i Amnesty International, Dzień Przeciwdziałania Dyskryminacji (środa, 28.03.2018), którego program  przedstawia się następująco:

  • 10:20 – Rozpoczęcie w sali gimnastycznej (prosimy o punktualność i użycie zmiennego obuwia);
  • 10:30 – Wykład Pana prof. dr hab. Krystiana Markiewicza: „Przeciwdziałanie dyskryminacji w prawie polskim”;
  • 11:00 – Prelekcja Amnesty International  “Niesprawiedliwość na świecie traktujemy osobiście” (Maria Filipiak – klasa IA);
  • 11:30 – Występ dzieci ze Świetlicy Romskiej w Chorzowie;
  • 12:00 – 12.25 – Moje polskie doświadczenia oczami obcokrajowca – ucznia Słowaka,
  • 12:25 – 12:30 – Zakończenie i podsumowanie;
  • 12:30 – 14:00 – Warsztaty „ Stop dyskryminacji”.

Zapraszamy 28 marca całą społeczność Słowaka – Profesorów, Uczniów, a w miarę możliwości także Rodziców. Nasz Szanowny Gość – Pan Profesor Krystian Markiewicz jest pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji UŚ, sędzią Sądu Okręgowego w Katowicach i Prezesem Stowarzyszenia Sędziów Polskich “Iustitia”.

Przesłanie Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z 2012 r. znaleźć można tu: http://www.unic.un.org.pl/sg-na-temat-dni/miedzynarodowy-dzien-walki-z-dyskryminacja-rasowa—przeslanie-sg/2271.

Kiermasz Charytatywny

W dniu jutrzejszym (piątek 23.03.2018r.) odbędzie sie KIERMASZ, z którego zebrane pieniądze beda przeznaczona dla ARTURA LESZKA.

Kto to jest ARTUR LESZEK? To chłopak, który po 26 latach spędzonych poruszając się jedynie na wózku ma szansę wreszcie wstać na własne nogi, więc jeżeli chcecie wspomóc Artura i przyczynić się do jego postępów w rehabilitacji, aby w najbliższym czasie mógł poruszać się o własnych siłach, to zachęcamy do aktywnego udziału w jutrzejszym KIERMASZU, na którym odbędą się takie wydarzenia jak:

– Sprzedaż jedzenia(tosty,gofry,naleśniki,popcorn,ciasta,babeczki)

– Możliwość gry w fify na przerwach i okienkach (za drobną opłatą)

– Licytacja niespodzianek (m.in.lunch i podwózka do domu z Dyrektorem Fabjańskim, wyjście na kebaba z Profesorem Kwaśnym i wiele innych) Licytacja odbędzie się na długiej przerwie (35minutowej) na Auli Krzemienieckiej