Próbny egzamin maturalny

W czwartek 4 stycznia i w piątek 5 stycznia uczniowie klas 3 nie mają lekcji zerowej zaś po zakończonym próbnym egzaminie maturalnym z języka polskiego, poziom podstawowy i matematyki, poziom podstawowy maja lekcje od godz. 12.30.
W pozostałe dni w lekcji zwolnieni są tylko ci uczniowie klas 3, którzy w danym dniu i o danej godzinie piszą próbny egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym. Odpowiednie zwolnienia wpisują wychowawcy klas 3. Pozostali uczniowie mają normalne lekcje.