Zmarł ksiądz Tomasz Wiosna

Wczoraj w wieku 50 lat zmarł ksiądz Tomasz Wiosna, który był naszym katechetą w latach 1994 – 99. Ksiądz Wiosna urodził się w Marklowicach pod Wodzisławiem Śląskim. W 1994 został wyświęcony przez biskupa Damiana Zimonia i został wikariuszem w parafii św. Jadwigi w Chorzowie oraz katechetą w naszym liceum.
W 2002 roku wyjechał na misje do Saratowa w Rosji. Przez wiele lat był proboszczem najpierw w Wołgodońsku a później Krasnodarze w Rosji.
Do Polski wrócił w 2018 i został proboszczem w bazylice św. Szczepana i Matki Bożej Boguckiej w Katowicach-Bogucicach. Uroczystości pogrzebowe księdza Tomasza odbędą się w kościele św. Stanisława w Marklowicach we wtorek 27 sierpnia o 1400.

Ksiądz Tomek był wspaniałym, ciepłym człowiekiem, żarliwym kapłanem i spowiednikiem oraz utalentowanym katechetą. Przez 5 lat posługi w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego zapisał się w pamięci wielu pokoleń uczniów uśmiechem, optymizmem i autentyczną radością rozmowy z młodym człowiekiem, ciekawymi lekcjami religii, rekolekcjami, wycieczkami i towarzyszeniem młodym ludziom w ich zmaganiach z otaczającą nas rzeczywistością.

Będzie nam bardzo brakowało Tomka. Ogarnijmy Go życzliwą pamięcią i modlitwą.