Zmarł długoletni i zasłużony pedagog, współtwórca sukcesu Słowaka, Dyrektor Rudolf Kieszkowski

 W ostatnich dniach zmarł Rudolf Kieszkowski, były nauczyciel chemii w I LO im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie oraz dyrektor naszej szkoły w latach 1970-1987r. Jako wybitny nauczyciel odznaczony został między innymi: Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1978 r.) za całokształt długoletniej działalności w Komitecie Olimpijskim – Olimpiady Chemicznej oraz Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Chemicznego (1984 r.). Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej nagradzany był wieloma wyróżnieniami. Wpisany został do Złotej Księgi Zasłużonych Nauczycieli I LO im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie. Był wspaniałym organizatorem życia towarzyskiego nauczycieli i absolwentów “Słowaka”, wśród których cieszył się ogromnym autorytetem i sympatią.
Całej rodzinie składamy najszczersze kondolencje.