XXXVI OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ – ELIMINACJE SZKOLNE

Eliminacje szkolne tegorocznej OWE odbędą się 25 stycznia o godzinie 10.00. Planowane są w wersji online.
Zgłoszenia do eliminacji będziemy przyjmować za pomocą Librusa oraz Teamsa, do 23 stycznia.
Prosimy dokładnie zapoznać się z regulaminem. Poniżej link do regulaminu:
http://ekoolimpiada.net.pl/wp-content/uploads/2020/12/Regulamin-XXXVI-OWE-22.12.20.pdf
Przypominamy też, że sama wiedza z zakresu ekologii to tylko część wymagań. Ważne są również zagadnienia – oprócz ekologii i ochrony przyrody – z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami, ochrony zdrowia. Warto zapoznać się też z takimi dokumentami jak:

  1. Ustawa o ochronie przyrody,
  2. Ustawa o odpadach,
  3. Ustawa. Prawo ochrony środowiska.

Na stronie Olimpiady jest też dostęp do bazy testów.

Życzymy dużo zapału w Nowym Roku!