XLV edycja Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Komitet Okręgowy XLV edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego poinformował, że do drugiego etapu ( części pisemnej) została zakwalifikowana cała reprezentacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, która złożyła prace pisemne: Karolina Łatka, Agnieszka Wiśniewska i Michał Osadnik (klasy II), Agnieszka M. Kusek, Julia Kulpa, Marta Skowiera i Malik Aimeur. Przeglądając wyniki najbardziej cieszy fakt, że trójka naszych polonistycznych olimpijczyków: Agnieszka Wiśniewska, Michał Osadnik i Julia Kulpa otrzymali maksymalną ilość punktów za przedstawioną pracę. Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach! Zespół Nauczycieli Języka Polskiego.