Wytyczne dla Maturzystów – ważna informacja MEN dla zdających

Poniższy link zaprowadzi tegorocznych maturzystów do wytycznych dotyczących przygotowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Proszę wszystkich przystępujących do egzaminów o bardzo dokładne zapoznanie się z instrukcją dotyczącą egzaminu maturalnego i jej stosowanie.

W wytycznych znajdziecie wiele informacji, jak np.: o zakazie przystępowania do sesji osobom chorym lub objętym kwarantanną (i ich współlokatorom), zakazie wnoszenia do szkoły telefonów komórkowych i innych zbędnych przedmiotów, 1,5 metrowym dystansie przed wejściem do sali egzaminacyjnej, zakrywaniu nosa i ust, dezynfekcji dłoni, sposobu korzystania ze słowników, konieczności posiadania wyłącznie własnych przyborów i in.

Egzamin z języka polskiego rozpocznie się o godzinie 9.00 w dniu 8 czerwca 2020 r. Zbiórka (z zachowaniem dystansu) zdających o godzinie 8.00 w wyznaczonych miejscach.


WYTYCZNE​_Przeprowadzanie​_egzaminów.pdf 0.50MB