Wyniki Wyborów Przewodniczącego Rady Młodzieżowej 2020

20.11.2020 w Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie odbyły się wybory Przewodniczącego Rady Młodzieżowej. Komisja Wyborcza przedstawia wyniki końcowe.

Komisja w składzie:

  • Sebastian Dudek,
  • Bruno Mostowy,
  • Weronika Wołowczyk,
  • Szymon Łakomy.

Głosowanie przeprowadzono za pośrednictwem platformy Microsoft Forms, głosy liczone były automatycznie. Komisja przedstawia wyniki:

  • Piotr Kocot uzyskał 231 głosów co stanowi 43% oddanych głosów,
  • Mateusz Sadłakowski uzyskał 190 głosów co stanowi 35% oddanych głosów,
  • Wiktoria Iwa uzyskała 120 głosów co stanowi 22% głosów.

W głosowaniu uczestniczyło 541 uczniów. Liczba uprawnionych do głosowania 637. Frekwencja wyniosła 84,9%.

Nowym Przewodniczącym Rady Młodzieżowej Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego został wybrany Piotr Kocot.

Komisja Wyborcza gratuluje Nowemu Przewodniczącemu Rady Młodzieżowej chorzowskiego Słowaka, dziękuje sztabom wyborczym za ich pracę i wspomaganie kandydatów. Na szczególne podkreślenie zasługuje wysoka frekwencja i demokratyczna postawa młodych wyborców.