Ogłoszenie wyników Wyborów Przewodniczącego Rady Młodzieżowej – transmisja