WYKŁAD DLA SPECJALIZACJI GEOGRAFIA-BIOLOGIA KLASY DRUGIE

W środę 14.11 o godzinie 13.15 w Auli Krzemienieckiej odbędzie się wykład Pana dr Andrzeja Boczarowskiego z  WNoZ Uniwersytetu Śląskiego na temat:”POSTAWA DWUNOŻNOŚCI – NAJNOWSZE ODKRYCIA POLSKICH NAUKOWCÓW NA KRECIE.”