Wybory Przewodniczącego Rady Młodzieżowej 18 listopada 2022- wyniki

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA SZKOLNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W UNIWERSYTECKIM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO
W CHORZOWIE
W DNIU 18 LISTOPADA 2022 ROKU

Szkolna Komisja Wyborcza w składzie:

  • Jan Migalski – Przewodniczący Rady Młodzieżowej
  • Julia Niewińska – klasa 4A
  • Yeva-Mariia Pikulina – klasa 2D
  • Konrad Książek – klasa 2A

w obecności opiekuna obecnej Rady Młodzieżowej Tomasza Buszmana, stwierdza co następuje:

a) w przeprowadzonych w dniu 18 listopada 2022 r., wyborach Przewodniczącego Rady Młodzieżowej Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego w Chorzowie:

  • głosów oddało 482 na 672 uprawnionych do głosowania uczniów, co stanowi 72 %,
  • głosów ważnych oddano: 451, co stanowi 94 % ogólnej liczby głosów,
  • głosów nieważnych oddano 31, co stanowi 7 % ogólnej liczby głosów;

b) kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

  • Judyta Moskaluk, klasa 1B – 53 głosów, co stanowi 11 %,
  • Agata Bociańska, klasa 3B – 141 głosów, co stanowi 29 %,
  • Filip Hornik, klasa 2E – 257 głosów, co stanowi 53 %;

c) Przewodniczącym Rady Młodzieżowej na kadencję 2022/2023 wybrany został Filip Hornik z klasy 2E;

d) Frekwencja wyborcza w U I LO wyniosła: 72 %;

e) najwyższą frekwencję zanotowano w klasach:
3c – 83%,
2D – 81%,
4D oraz 4E – 80%;

f) najniższą frekwencję zanotowano w klasie 1E – 55%.