Wrześniowe spotkania rodzicielskie

Serdecznie zapraszam na spotkania rodzicielskie, inaugurujące nowy rok szkolny. Odbędą się one w czwartek, 8 września według następującego porządku:

  • Klasy I – 17.00 – spotkanie rodziców z Dyrektorem Liceum w Ogrodach Słowaka (bądź w sali gimnastycznej w razie opadów), a po nim z Wychowawcami w salach lekcyjnych;
  • Klasy II-IV – 17.00 – spotkanie z Wychowawcami w salach lekcyjnych.

Na sprawozdawczo-wyborcze zebranie Rady Rodziców zapraszam przedstawicieli wszystkich oddziałów Liceum we wtorek 13.09 o godzinie 18.00.

Życzę Państwu dobrego, zdrowego roku szkolnego.
Przemysław Fabjański