Wkraczamy na planetarną terra incognita – wykład prof.dr hab. Piotra Skubały

Organizatorzy projektu EKOlogika, realizowanego w ramach olimpiady Zwolnieni Z Teorii zapraszają na wykład prof.dr hab. Piotra Skubały pt. „Wkraczamy  na planetarną terra incognita”. Wykład dotyczył będzie kwestii ściśle związanych z ekologią, a konkretniej z destrukcyjnym wpływem człowieka na środowisko. Odbędzie się on 15.03 (piątek) w Auli Krzemienieckiej w godzinach od 1530 do 1730.

Jakie jest najważniejsze przesłanie w historii ludzkości? Z pewnością niewiele osób zwróciłoby uwagę, że żyjemy w czasach wielkiego plejstoceńsko-holoceńskiego wymierania. Badania dowodzą, że zostały już przekroczone tzw. granice planetarne. W odniesieniu do bezpieczeństwa klimatycznego znaleźliśmy się w stanie bezwładu i otępienia. Naukowcy z całego świata ostrzegają, że wkrótce będzie za późno, aby uniknąć tragedii, a czas się kończy. Czy zdajemy sobie sprawę z tego co naprawdę oznacza nieodwracalna i postępująca utrata bioróżnorodności i destabilizacja klimatu? Czy nastąpi fundamentalna zmiana relacji człowieka do Ziemi?

Prof. dr hab. Piotr Skubała – Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Katedra Ekologii, ekolog, akarolog (zajmuje się ekologią i systematyką roztoczy Oribatida), etyk środowiskowy, działacz na rzecz ochrony przyrody; „ethic expert” w Komisji Europejskiej w Brukseli (program HORIZON 2020), członek komisji ds. GMO i GMM przy Ministrze Środowiska, stały współpracownik miesięcznika „AURA. Ochrona środowiska” i miesięcznika „Dzikie Życie”, współorganizator Festiwalu Kultury Ekologicznej „Zielono Mi”, organizator i współprowadzący spotkania Klubu Myśli Ekologicznej.