Wizyta Kompozytora Hymnu Szkoły.

15 maja 2015 roku w godzinach popołudniowych odwiedził nasz Szkołę Pan Krzysztof Domogała – kompozytor muzyki do wiersza J. Słowackiego “Testament mój”. Kompozycja Krzysztofa od 1986 roku zrobiła niezwykłą karierę. Śpiewana jest we wszystkich liceach ogólnokształcących , których patronem jest romantyczny wieszcz w całej Polsce, na Ukrainie w Krzemieńcu i Tarnopolu, na Zaolziu w Republice Czeskiej i Litwie. Wszędzie pełni rolę hymnu szkolnego. Jest symbolem Europejskiej Rodziny tych Szkół. Razem z Panem Domogałą gościliśmy Pana Rafała Kędzierskiego autora pierwszego znaku graficznego Słowaka. To historyczne logo – oryginał wisi w Królewskiej Pracowni Polonistycznej.
akrol