WIZYTA BARTOSZA GELNERA W SŁOWAKU

Przed realizacją kolejnego projektu filmowego odwiedził swoją szkołę i Królewską Pracownię Polonistyczną Bartosz Gelner (Matura 2007 w klasie , której wychowawczynią była Pani profesor Emilia Skupin). Współczesne media określają go jako młodego, odważnego, charyzmatycznego i niezwykle dynamicznego aktora nowej generacji. Ekipa TVN w piątek 7 maja 2021 roku zarejestrowała powrót i spotkanie naszego Absolwenta po latach w chorzowskim Słowaku. Licealne lata wspominali Dyrektor Pan Przemysław Fabjański i polonista Andrzej Król opowiadając o działalności Bartka w Radzie Młodzieżowej – był współinicjatorem zaprojektowania i wprowadzenia w Słowaku szkolnych mundurków. Decyzja ta wyprzedziła kontrowersyjny wówczas pomysł MEN. Serdecznie wspominał udział w polonistyczno-kresowych wędrówkach i występy w programach Kawiarenki Literackiej na Zlotach Szkół Słowackiego (Wrocław, Krzemieniec) i w Sali Marmurowej Sejmu RP i oczywiście czas spędzony przy realizacji programów Kabaretu “Na 3/4”. To były początki przygody z teatrem i filmem. W spotkaniu uczestniczyła „koleżanka ze szkolnej ławy” Zuzanna Marczyńska-Maliszewska.

Pan Bartosz Gelner od 2013 roku gra w warszawskim Nowym Teatrze Krzysztofa Warlikowskiego. Jest absolwentem PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie. W 2013 roku otrzymał Wyróżnienie Krytyków Teatralnych ZASP za kreację w „Kabarecie warszawskim” w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego. Kolejną nagrodą, która wpłynęła na dalsze losy naszego Absolwenta była Nagroda im. Piotra Łazarkiewicza dla Młodego Talentu na Festiwalu Filmów Polskich w Los Angeles.

Rozmowy i wspomnienia przywołały czas działań Bartka w Słowaku i jego emocjonalny związek z tym miejscem. Do Pracowni Polonistycznej powróciły szkolne i lekcyjne epizody, odświeżone wydarzenia, anegdoty, refleksje o roli szkoły w jego życiu.

Spotkanie po latach z Bartoszem Gelnerem – Absolwentem Słowaka z niezwykłą siłą przywołuje przesłanie wieszcza Juliusza

„…jednak zostanie po mnie ta siła fatalna…”