Uroczystość Promocji Absolwentów Uniwersyteckiego Liceum Słowackiego

Szanowni Państwo, Drodzy Absolwenci i Rodzice,

W piątek 31 maja 2019 r. rocznik maturalny kończy swój sześcio- lub trzyletni pobyt w Słowaku. To wspólne święto Rodziców, Profesorów i ich Uczniów – ważny z punktu widzenia edukacyjnego i bardzo ważny z wychowawczego dzień dla nas wszystkich.

Serdecznie zapraszam tegorocznych Absolwentów, Ich Rodziny i Przyjaciół, delegacje klas młodszych, na Uroczystość Promocji Absolwentów Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, która rozpocznie się o godzinie 1700 Hejnałem Miasta Chorzów.
Program uroczystości przedstawia się następująco:

 1. Hejnał Miasta Chorzów
 2. Zapowiedź uroczystości
 3. Wprowadzenie Sztandaru Szkoły, Gaudeamus igitur – pieśń społeczności akademickiej
 4. Hymn Państwowy
 5. Uroczystość przekazania Sztandaru Uniwersyteckiego Liceum Słowackiego
 6. Poetycka i muzyczna refleksja w wiosennej scenerii Ogrodów Słowaka
 7. Wystąpienie Dyrektora Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących
 8. Wystąpienie przedstawiciela Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego
 9. Wystąpienie Prezydenta Miasta Chorzów i zaproszonych gości.
  • Wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień:
  • Honorowego Tytułu Primus Inter Pares
  • Honorowego Tytułu Absolwent Roku
  • Wpisu do Złotej Księgi Absolwentów
  • Wpisu do Złotej Księgi Olimpijczyków
  • Listów Gratulacyjnych Jego Magnificencji
  • Nagród Dyrektora Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących
  • Nagrody Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka
  • Nagród Wychowawców Klas
 10. Certyfikatów wolontariatu.
 11. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Młodzieżowej i przedstawiciela absolwentów.
 12. Rozdanie świadectw.
 13. Hymn Szkoły.
 14. Wyprowadzenie Sztandaru
 15. « Pamiętajcie o ogrodach » – pieśń na pożegnanie.
 16. Zakończenie uroczystości.