Uniwersytet w uniwersyteckim Słowaku

Po majowym weekendzie szkoła wznowiła swą działalność dydaktyczną (oczywiście Profesorowie tak długiego weekendu nie mieli) . Na uczniów czeka niespodzianka w postaci wystawy prezentującej 50-letni dorobek naszej Alma Mater – Uniwersytetu Śląskiego. Zapraszamy na parter budynku AZSO.