Szkoła równego traktowania

Dziś w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności przy kopalni “Wujek” w Katowicach podsumowano realizowany przez naszych uczniów edukacyjny projekt antydyskryminacyjny pt. “Szkoła Równego Traktowania”, którego ogólnopolskim organizatorem jest Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka. W obecności uczniów naszych klas humanistycznych głos zabierali: dr Sabina Skałka-Gawlik (U I LO) – “Jolanta Puchalska – “Wszystkie dzieci maharadży””, Przemysław Fabjański (U I LO) – “Temat uchodźcy. Dobre praktyki szkolne”, dr Mariusz Tracz (Urząd Miasta Chorzów) – “Sprawozdanie z przeżycia w czasie wojny. Losy śląskiego uchodźcy 1939-1946”, dr Tomasz Kurpierz (IPN) – “Henryk Sławik 1894-1944”, Katarzyna Odrzywołek (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau) “Dzieci Teheranu – żydowskie sieroty w armii Andersa”, Krystian Kazimierczuk (U I LO – kierownik projektu) – “Konwencja dotycząca statusu uchodźców sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 roku”, Karolina Kisiel (Maastricht University) – “Metoda projektowa w edukacji obywatelskiej”. Warsztaty antydyskryminacyjne poprowadziła Pani Agnieszka Błaszczyńska z Muzeum Historii Żydów Polskich “Polin” w Warszawie.