ŚWIĄTECZNY CZAS SPOTKAŃ …

Czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku to niezwykle klimatyczne nastroje w Słowaku. Świąteczne oczekiwanie, radość i optymistyczna atmosfera udziela się wszystkim, nawet fakt, że kończyła się klasyfikacja za pierwszy semestr nie zakłóciły świątecznych i wigilijnych spotkań. Tradycyjny koncert w Sali gimnastycznej, życzenia Dyrektora AZSO Pana Przemysława Fabjańskiego i msza św. w kościele pod wezwaniem św. Jadwigi rozpoczęły bożonarodzeniowy okres ferii świątecznych. Wcześniej zorganizowana została akcja „Ciacho”, kiermasze charytatywne. W klasach i na korytarzach pojawiły się ciekawe dekoracje świąteczne.

Tradycją chorzowskiego Słowaka są klasowe i absolwentów wigilijne spotkania. Jest to autentyczne zjawisko kulturowo-oświatowe. Na taka skalę nie spotyka się go w innych szkołach. Rozświetlone wieczorową, grudniową porą okna pracowni to dowód tego czasu i zjawiska. Najmłodsi i trochę starsi absolwenci powracają do modernizującej się i klimatycznej przestrzeni swojego Słowaka. Klasowe Wigilie to nie tylko degustacja zwyczajowych potraw i smakołyków. W tym roku szczególnym wzięciem cieszyły się pierogi i królewski barszcz. Najcenniejsze jest jednak samo spotkanie. Spontaniczna relacja z osiągniętych już dokonań zawodowych, naukowych, sportowych, podróżniczych i artystycznych i serdeczna rozmowa pełna wspomnień.

Dyrekcja i Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka zorganizowało tegoroczną Wigilię dla Rady Pedagogicznej i Pracowników Administracji szkolnej w Muzeum – Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie. Słowak po latach powrócił do „Śląskiego Matecznika” i do karczmy „U Brożka”. Atmosfera zabytkowej karczmy, muzyczne i poetyckie życzenia Kawiarenki Literackiej i Rady Młodzieżowej oraz spotkanie wszystkich pokoleń pedagogów Słowaka wzbogacił ks. Szymon Kos intonując wspólne kolędowanie.

Do siego roku 2019 !