Strefa kibica w Słowaku odwołana, zajęcia lekcyjne według normalnego planu

Ze względu na nikłe zainteresowanie wspólnym kibicowaniem Biało-Czerwonym w Słowaku nie ma konieczności odwoływania dwóch ostatnich godzin lekcyjnych. W związku z podjętą przez młodzież decyzją, powracamy do realizacji zajęć lekcyjnych według planu obowiązującego we wtorki. Ostatnia godzina lekcyjna zostaje skrócona, co powoduje zakończenie zajęć w dniu 19.06 o godzinie 14.45.