„SNY I PODRÓŻE OLGI TOKARCZUK”

Zespół Herbaciarni – „Czułych narratorów” Kawiarenki Literackiej ( Ib i Id ) miał okazję 16 stycznia 2020 roku wysłuchać Wykładu Mistrzowskiego Pani prof. dr hab. Anny Węgrzyniak „Sny i podróże. O prozie Olgi Tokarczuk”. Wykład odbył się w Auli im. Jana Nowaka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego. Zorganizowała go Komisja Historycznoliteracka Polskiej Akademii Nauk (Oddział w Katowicach). Po wykładzie uczniowie Słowaka zaprosili Panią Profesor Węgrzyniak do Słowaka na spotkanie i opowieść o „Snach i podróżach Olgi Tokarczuk”. Będzie to kolejna już wizyta Pani Profesor w naszej Szkole. Wspólnie zaplanowano wiosenny termin wykładu.