SŁOWAK w programie II Kongresu Dydaktyki Polonistycznej

W dniach od 18 do 21 listopada 2015 roku w Katowicach (Uniwersytet Śląski) obradował
II Kongres Dydaktyki Polonistycznej: EDUKACJA POLONISTYCZNA JAKO ZOBOWIĄZANIE. POWSZECHNOŚĆ I ELITARNOŚĆ POLONISTYKI.
Organizatorami Kongresu były: Instytut Języka Polskiego, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej
im. Ireneusza Opackiego i Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Do Katowic przyjechali przedstawiciele środowisk naukowych z całej Polski. Wykłady, panele dyskusyjne, warsztaty , nocne polonistów rozmowy i wyjazd dydaktyczny do starych dzielnic Katowic wypełniły kongresowe dni.
W programie Kongresu chorzowski Słowak zaznaczył bardzo wyraźnie swoją obecność. Magda Racka (absolwentka z III a – matura 2015) podzieliła się swoimi refleksjami po egzaminie maturalnym z języka polskiego. Uczestnicy nocnych polonistów rozmów w sali klubowej Sceny w Malarni (Teatr Śląski) obejrzeli wystawę Adama Nojewskiego (matura 2011) “Dzieje teatru i dramatu polskiego w zbiorach filatelistycznych (1945-2000)”. Wystawa naszego absolwenta była częścią jego prezentacji maturalnej z języka polskiego. Było to swoiste pożegnanie twórczych i autorskich prezentacji. Z duży , autentycznym i sympatycznym zainteresowaniem spotkał się koncert Kawiarenki Literackiej, przedstawiającej program: KAWIARENKI LITERACKIEJ POLONISTYCZNE ZOBOWIĄZANIE. Był to koncert , w którym obok dawnych absolwentów: Pani Ani Pasek, Pana Macieja Burzyka i Pana Aleksandra Sikory wystąpili absolwenci, którzy maturę zdali niedawno.: Klaudia Kątna, Michał Łukowicz i Filip Klasik. Towarzyszył im najmłodszy zespół Kawiarenki. Było to niezwykłe przeżycie śpiewać i recytować dla takiej kongresowej publiczności. Niezwykle pozytywne opinie na temat Kawiarenki Literackiej i jej programu dotarły do wykonawców i piszącego ten tekst…
akrol.