Słowak = Szkoła Równego Traktowania

Szkoła Równego Traktowania to  ogólnopolski projekt antydyskryminacyjny skierowany do nauczycielek i nauczycieli. Celem przedsięwzięcia jest budowanie przyjaznego i bezpiecznego środowiska szkolnego, wolnego od dyskryminacji, przemocy i wykluczenia. Do projektu finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG, szkoła nasza przystąpiła w 2022 r. Organizator projektu – Fundacja Geremka w Warszawie, “doceniając poświęcony czas i zaangażowanie uczestnika projektu Pana Krystiana Kazimierczuka oraz energię nauczycieli i społeczności uczniowskiej”, jak czytamy w podziękowaniach, nadała Uniwersyteckiemu I LO im. J. Słowackiego w Chorzowie odznakę SZKOŁY RÓWNEGO TRAKTOWANIA.

Dziękuję Koordynatorowi, Panu Profesorowi Krystianowi Kazimierczukowi i uczestnikom projektu, gratuluję wyróżnienia i normalności (równości), którą wszyscy na co dzień staramy się kreować.

Przemysław Fabjański