Skrócony Protokół Szkolnej Komisji Wyborczej w Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

W dniu 19.11.2021 w Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego odbyły się wybory Przewodniczącego Rady Młodzieżowej. W wyborach uczestniczyło 440 uczniów, co stanowi 68,7% wszystkich uczniów. Ważnych głosów oddano 341, co stanowi 77,7% wszystkich głosów.
Wyniki głosowania:

  • Jan Migalski – 243 głosów (71,3% ważnych głosów)
  • Jakub Drążkowski – 53 (15,5% ważnych głosów)
  • Agata Szczepańska – 23 (6,7% ważnych głosów)
  • Julia Kochelska – 22 (6,5% ważnych głosów)

Głosów nieważnych oddano 98, co stanowi 23,1% wszystkich głosów.
Przewodniczącym Rady Młodzieżowej w kadencji 2021-2022 zostaje Jan Migalski.

Frekwencja z podziałem na klasy:

1a – 80,5%
1b – 80%
1c – 69,4%
1d – 62%
1e – 50%
2a – 81,8%
2b – 73,9%
2c – 86,9%
2d – 47,8%
2e – 79,1%
3a – 80%
3b – 80%
3c – 60,6%
3d – 60%
3e – 91,4%
3a/3 – 47,2%
3b/3 – 74,2%
3c/3 – 67,6%
3d/3 – 58,3%
3e/3 – 51,4%