Profesor Janusz Paprocki (1930-2019). Odszedł od nas wybitny nauczyciel literatury i kultury.

W środę 27 listopada 2019 r. dowiedzieliśmy się o śmierci Profesora Janusza Paprockiego – polonistycznej ikony chorzowskiego Słowaka – nauczyciela w latach 1957-2002.
Jeszcze w piątek grupa nauczycieli naszej szkoły uczestnicząca w pozalekcyjnym spotkaniu wspominała Profesora Paprockiego. W tych wspomnieniach brylowała pani Profesor Urszula Niewiara, która przypominała dowcipy „kawały” Profesora Paprockiego, które zawsze opowiadał w pokoju nauczycielskim. Pamiętamy Jego miejsce w sali konferencyjnej, stojącą szklankę mocnej kawy, charakterystyczny śmiech i mocny głos. Był mistrzem dowcipu słownego, ciekawych historii, które opowiadał. Dzielnie mu w tym sekundowali Profesor Henryk Świercz i Profesor Tadeusz Rzepiela. Profesor Paprocki sprawiał, że kiedy pojawiał się w pokoju nauczycielskim zmieniała się atmosfera. Jego komentarze muzyczne, ciekawostki i ploteczki operowe zachęcały do odwiedzenia opery bytomskiej. Bardzo często przywoływał postać swojego brata – tenora Bogdana Paprockiego, wybitnego śpiewaka operowego. To Profesor po przełomie październikowym w 1956 r. rozpoczął na fali “odwilży” kampanię nadania naszej szkole imienia Juliusza Słowackiego – ulubionego poety Marszałka Józefa Piłsudskiego.
W swojej pracowni polonistycznej miał doskonały sprzęt radiofoniczny, który pozwalał odtwarzać “czarne płyty” na lekcjach języka polskiego. Ucząc ojczystego języka troszczył się o edukację teatralną i operową. Wspaniale komentował wydarzenia w świecie kultury i dziejące się sytuacje polityczne w kraju. Barwnie przedstawiał biografie twórców literatury. Najczęściej uczył w klasach matematyczno-fizycznych. Jego lekcje były przykładem potwierdzenia, że język polski jest przedmiotem „bardzo” ścisłym. Pracownia językowa Profesora Paprockiego odbiegała od schematów sal lekcyjnych. Stoliki z kwadratowymi blatami, atmosfera klubu, biblioteka z bogatym (częściowo prywatnym) księgozbiorem, mapa podróży romantyków i stół audiowizualny (magnetofon, gramofon – nowość dydaktyczna późnego socjalizmu) najcenniejszym sprzętem był jednak gramofon i kolekcja płyt długogrających. To właśnie ta sala była miejscem gdzie zaczęły odbywać się pierwsze spotkania Kawiarenki Literackiej, której pierwszym opiekunem był Profesor Janusz Paprocki. Był mistrzem polonistycznej riposty, intelektualnego dialogu i dynamicznej bardzo konkretnej wiedzy, którą przekazywał swoim uczniom. Kiedy w ostatnich latach razem z Profesorem Swadźbą odwiedzaliśmy Profesora w jego katowickim mieszkaniu, zawsze każde spotkanie rozpoczynało się od pytania: „co tam słychać w Słowaku…?”
Uroczystości pogrzebowe ś.p. Profesora Janusza Paprockiego rozpoczną się 30.11.2019 r. (sobota) o godzinie 10.00 w kaplicy parafii św. Tomasza w Będzinie przy ul. Małobądzkiej 141.