Próbny egzamin maturalny – błąd w terminach próbnych matur

W poprzedniej wiadomości o próbnych egzaminach maturalnych nastąpił błąd. Poniżej przedstawiam sprostowanie.

  • próbny egzamin maturalny w wiedzy o społeczeństwie jest środę 9 stycznia o godz. 14.00
  • próbny egzamin maturalny z geografii jest w czwartek 10 stycznia o godz. 9.00
  • próbny egzamin z fizyki jest w czwartek 10 stycznia o godz. 14.00
  • próbny egzamin z języka niemieckiego, poziom rozszerzony jest w piątek 11 stycznia o godz. 9.00