POŻEGNANIE PANI MARII STOKOWSKIEJ-MISIURKIEWICZ

8 grudnia 2018 roku delegacja Kawiarenki Literackiej uczestniczyła w katowickiej Katedrze w uroczystościach pogrzebowych śp. Marii Stokowskiej-Misiurkiewicz  – aktorki Teatru Śląskiego w Katowicach. Po ukończeniu krakowskiej PWST związała się z Teatrem Śląskim. Teatromani pamiętają ją z bogatego repertuaru romantycznego, młodopolskiego i współczesnego. W pierwszych miesiącach wprowadzenia stanu wojennego współorganizowała Teatr Domowy. W swoją bogatą artystyczną biografię wpisała znaczący epizod związany z chorzowskim Słowakiem i jego Kawiarenką Literacką. Była razem z nieżyjącymi już swoim mężem Krzysztofem Misiurkiewiczem i redaktorem Stanisławem Olejniczakiem przyjacielem naszego Zespołu. Razem z bardem Teatru Domowego ks. Antonim Klemensem uratowaliśmy od zapomnienia teksty, które składały się na scenariusze przedstawień Teatru Domowego poezji stanu wojennego na Górnym Śląsku. Wspólnie od kilkunastu lat tworzyliśmy kolejne spektakle przywracające pamięć o tym zjawisku kulturowym. Zawsze jesienią przychodziła na próby, pracowała nad dykcją i kulturą słowa. Ruch sceniczny, dramaturgia pieśni i końcowy kształt naszych przedstawień były jej dziełem. Przekazała nam swój repertuar, swoje ulubione i ukochane teksty aby trwały w repertuarze Kawiarenki. Była usatysfakcjonowana faktem, że Kawiarenka Literacka utrwala ten repertuar nadając mu współczesny kształt. Dawni członkowie Zespołu pamiętają jej sceniczne wskazania jak interpretować współczesne i dawne teksty. Najmłodsi ostatni raz spotkali się z Panią Maria na Scenie Kameralnej w grudniu 2017 roku. Była i jest cząstką naszego Zespołu. Spektakl, który Kawiarenka zaprezentuje 10 grudnia 2018 roku na Scenie Kameralnej Teatru Śląskiego jest dedykowany Jej pamięci.