Poprawkowy egzamin maturalny

We wtorek 20 sierpnia o godzinie 900 odbędzie się poprawkowy egzamin maturalny z matematyki. Zbiórka zdających o godz. 830 w holu.

Życzymy powodzenia.