Podziękowanie za wkład w tworzenie Akademii Wolontariatu

Dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach, Pan Robert Ciupa podziękował naszym uczniom – ochotnikom Akademii Wolontariatu za transkrypcję wywiadów z opozycjonistami wobec władz polskich przed 1989 r., wśród których znalazł się także nasz absolwent Jerzy Buzek (Premier Rządu RP 1997-2001, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego (2009-2012). W gronie wolontariuszy znaleźli się uczniowie i ubiegłoroczni absolwenci Słowaka: Pola Bryl, Monika Czerniejewska, Tomasz Ferenz, Weronika Głodek, Dominika Kania, Karolina Kisiel, Emilia Kustyrbała, Anna Kurek, Kamil Kwak, Agnieszka Łoszek, Magdalena Maciąga, Martyna Mandzik, Hanna Partyka, Jagoda Peczyńska, Pio Scelina, Karolina Sokołowska i Dominika Wilczok. Pomoc naszych uczniów zmaterializowała się w postaci 400-stronnicowego wydawnictwa pt. “Gliwicka opozycja1976-1990”.

Współpraca ze ŚCWiS to owoc wieloletnich działań prof. K. Kazimierczuka i Jego uczniów.

Gratulujemy i dziękujemy!