Pisemne egzaminy maturalne – wykaz zdających w salach

Pisemne egzaminy maturalne odbędą się w następujących salach:

010 (sala gimnastyczna), 302, 304, 307, 308, 309, 405 oraz 009

Do sali 010 będą trzy wejścia:

Wejście A – od strony szkoły, obok szatni damskiej ( numery 1-40 według listy zdających)

Wejście B – od strony ogrodów – główne wejście (numery 41-80 według listy zdających)

Wejście C – od strony ogrodów, przez szatnię męską (numery 81-121 według listy zdających)

 

Zbiórka przed salami  o godzinie 8.15 i 13.15.