Pani Profesor Henryka Wójcik odeszła

Z liceum Słowackiego związana była od 1976 roku. Zawsze uśmiechnięta, życzliwa, pomocna, taki wulkan pozytywnej energii. Młodzieży poświęcała nie tylko czas wynikający z planu lekcji. Sprawowała nad nią pieczę także w wolnych dla siebie okresach – w weekendy, ferie, wakacje. Niestrudzenie przemierzała z nimi górskie szlaki, żeglowała po jeziorach mazurskich, ale przede wszystkim nauczyła wiele setek uczniów Słowaka jazdy na nartach, organizując ponad trzy dekady temu pierwsze obozy narciarskie. Czy w śnieg, wichurę, czy to w pełnym słońcu instruowała młodych adeptów “białego szaleństwa”.

Odeszłaś od nas – Twoich uczniów, Droga Pani Profesor. W naszej sali gimnastycznej, na szlakach Rajdu Słowaka, jak i na rysiankowym stoku będzie nam Cię brakowało. I tylko śnieg padać będzie dalej, dzieci będą się cieszyć… a słowa piosenki z Hali Rysianki będą nam Cię przypominać.

Uroczystości pogrzebowe ś.p. Pani Profesor Henryki Wójcik rozpoczną się w sobotę 28 lipca 2018 r. o godzinie 10.00 w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chorzowie Batorym.

Wszystkim bliskim ś.p. Pani Profesor składam w imieniu społeczności Słowaka wyrazy głębokiego współczucia. Przemysław Fabjański