Aktualności

Gimnazjum Dwujęzyczne zaprasza

Zapraszając absolwentów szkół podstawowych do podjęcia nauki w bezobwodowym Gimnazjum Dwujęzycznym w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie podaję informację o sukcesach naszych gimnazjalistów, plasujących ich w czołówce krajowej i wojewódzkiej. Gimnazjum zostało założone 1.09.2007 r. W latach 2008-2014 nasi uczniowie zdobyli łącznie 110 tytułów laureata Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych oraz 82 tytuły finalisty tychże konkursów z takich dziedzin wiedzy jak: język polski, język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski, matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie. Udziałem Gimnazjalistów Słowaka jest również 5 tytułów laureata i 6 finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych gimnazjalistów (matematyka, informatyka) oraz 1 tytuł laureata (I m. w Polsce) i 1 tytuł finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej dla licealistów (j. polski, j. francuski). Absolwenci Gimnazjum Dwujęzycznego, kontynuujący naukę w I LO im. J. Słowackiego zdobyli już jako uczniowie Liceum 14 tytułów laureata bądź finalisty olimpiady przedmiotowe. Oczywiście pod koniec roku szkolnego 2014/2015 wszystkie z podanych wyżej wartości zwiększą się.
Kandydatom do Gimnazjum życzę osiągania podobnych sukcesów.

Słowak w Klubie Szkół UNICEF

Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizują działania zaplanowane na dany rok szkolny. Każdego roku harmonogram prac ulega zmianie – raz UNICEF zaprasza do uczczenia ważnych dni międzynarodowych, innym razem proponuje organizację w szkole specjalnych wydarzeń. Od 1953 roku działaniom United Nations International Children’s Emergency Fund (Fundusuz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci) przyświeca ten sam cel – budzenie świadomości uczniów i kształtowanie postawy propomocowej, co jest zbieżne z misją chorzowskiego Słowaka.
Szkolnymi koordynatorami są:
– Pani Monika Domogała – projekty krajowe,
– Pan Przemysław Fabjański – projekty międzynarodowe.

Finalistka 39. Olimpiady Języka Angielskiego

Z radością informujemy, że mamy finalistkę 39. Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego. Magdalena Dreinert, uczennica klasy 2c, zakwalifikowała się do finału jako jedna z 4 osób w naszym województwie.
Serdecznie gratulacje dla Magdy i jej Nauczycieli i Rodziców.

Wielkie Dyktando Słowaka.

5 marca ( czwartek) na szóstej godzinie lekcyjnej w auli odbędzie się Wielkie Dyktando Słowaka.
Tekst przygotowany przez Panią dr Romualdę Piętkową, pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego wygłosi Pani Urszula Kamysz – Zawadzka.
Na zwycięzców czekają nagrody ufundowane przez dyrektora Szkoły.
Życzymy powodzenia!!!

Nauczyciele języka polskiego.

“Życzeniem moim….”

Klub Miłośników Historii zaprasza 24 lutego 2015 r. o godz. 15,15 na otwarcie wystawy “Ks . Jan Macha Życzeniem moim …..”.
Osoba kapłana, konspiratora niepodległościowego w czasie okupacji niemieckiej. Stracony przez ścięcie na gilotynie. Polecamy również książkę biograficzną, ks. dr. Damiana Bednarskiego, postulatora procesu beatyfikacyjnego ks. Jana Machy.