Organizacja zajęć w dniach 16.12.2021-7.01.2022

W związku z opublikowaniem rozporządzenia MEiN ograniczającego działalność szkół, przedstawiam organizację obowiązkowych zajęć lekcyjnych i nieobowiązkowych pozalekcyjnych w Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym w dniach 16 grudnia 2021 – 7 stycznia 2022 r.

Czwartek, 16.12:

– lekcje według tygodniowego rozkładu zajęć,

– ewentualne klasowe spotkania opłatkowe po zajęciach,

– Koncert Świąteczny Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka (18.00, dla osób w pełni zaszczepionych po okazaniu certyfikatu szczepień w sali gimnastycznej lub w telewizji Słowak Movie na kanale YouTube),

Piątek, 17.12:

– lekcje według tygodniowego rozkładu zajęć do około godziny 13.00,

– około 13.00 próbny alarm pożarowy (ewakuacja szkoły pod opieką nauczycieli, uczniowie i nauczyciele schodzą do Ogrodów Słowaka zgodnie z oznaczeniami dróg ewakuacyjnych),

– ok. 13.10 – życzenia Dyrektora w Ogrodach Słowaka, koniec zajęć,

– 13.30 – msza święta szkolna w kościele św. Jadwigi (wejście po okazaniu certyfikatu szczepień) lub online,

– możliwe zajęcia lekcyjne wynikające z planu, szczególnie zajęcia rozszerzające po uzgodnieniu z uczniami.

Poniedziałek, 20.12 – środa, 22.12:

– nauka zdalna z wykorzystaniem MS Teams (lub/i innych mediów, w tym e-dziennika).

Kolejne dni: 23,24.12 oraz 27-31.12.2021 nie są dniami wolnymi od pracy dla nauczycieli. Działalność opiekuńcza szkoły prowadzona będzie na życzenie rodziców i uczniów, po zgłoszeniu takiej potrzeby wychowawcom klas.

Poniedziałek, 3.01 – środa, 5.01.2022:

– nauka zdalna z wykorzystaniem MS Teams (lub/i innych mediów, w tym e-dziennika).

Czwartek, 6.01:

– Święto Objawienia Pańskiego (tzw. Trzech Króli) – dzień wolny od pracy i zajęć lekcyjnych,

Piątek, 7.01:

– dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych (tzw. dyrektorski).

Uwaga! Nauczanie w dniach 20-22.12.2021 r. odbywa się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć w godzinach 7.35-16.00. Rodziców proszę o nadzór nad realizacją przez młodzież obowiązku nauki, a Profesorów o dokładne sprawdzanie frekwencji na zajęciach.