Opieka stomatologiczna nad młodzieżą Słowaka

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078) opiekę stomatologiczną nad uczniami Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie pełnić będzie:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “OLO-DENT”

Przychodnia Stomatologiczna Aleksandra Pietrzak

ul. Zjednoczenia 3, 41-500 Chorzów; tel. 322490686.

Lekarz stomatolog przyjmuje w poniedziałki (14.00-20.00), czwartki (8.00-14.00) i piątki (8.00-19.00).