Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

Drodzy Maturzyści,

według informacji otrzymanej z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, jutro w godzinach porannych dotrą do szkoły świadectwa dojrzałości. Po ich uporządkowaniu, od godziny 11.00 Wychowawcy klas wręczą je Wam (bądź osobom upoważnionym) według następującego porządku:

  • klasa 3a – s. 309,
  • klasa 3b – s. 109,
  • klasa 3c – s. 210,
  • klasa 3d – s. 111,
  • klasa 3e – s. 302,
  • absolwenci z lat poprzednich –  s. 111.

Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa proszę o zachowanie co najmniej półtorametrowego dystansu, staranną dezynfekcję dłoni i założenie maski zakrywającej nos i usta. Tegoroczni absolwenci proszeni są o odbiór świadectw w następujących godzinach:

  • godz. 11.00 – 12.00 – uczniowie, którym w dzienniku przyporządkowano numery 1-18,
  • godz. 12.00 – 13.00 – uczniowie, którym w dzienniku przyporządkowano numery 19 i wyższe,
  • godz. 13.00 – 14.00 – absolwenci z poprzednich lat.

Absolwenci, którzy z różnych przyczyn nie mogą odebrać świadectw w podanych wyżej terminach, mogą to uczynić w innych dniach po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikami sekretariatu Liceum.

Serdecznie pozdrawiam. Przemysław Fabjański