Nowy rok szkolny rozpoczęty, gaudeamus igitur…

W pandemicznych warunkach zainaugurowaliśmy w Słowaku nowy rok szkolny – setny w naszej bogatej historii. Klasy pierwsze spotkały się w sali gimnastycznej na krótkiej części oficjalnej i koncercie grupy #grajmywszkole. Uczniowie z pozostałych oddziałów mogli uczestniczyć w inauguracji za pośrednictwem kanału YouTube i transmisji autorstwa naszej szkolnej telewizji Słowak Movie.

Jak co roku, młodzież Słowaka pamiętała o rocznicy wybuchu II wojny światowej, składając wiązanki kwiatów pod tablicami pomordowanych chorzowskich nauczycieli i harcerzy.

Zapraszając Rodziców na spotkania w dniu 9.09.2021 r. (szczegóły przekażą Wychowawcy klas), życzę całej słowakowej społeczności zdrowego, bezpiecznego, efektywnego pod względem naukowym i wychowawczym, roku szkolnego.

Przemysław Fabjański