Nauka licealna w czerwcu 2020 roku

Uprzejmie przypominam, iż dni 8-10 czerwca 2020 r. są zgodnie z odrębnymi przepisami prawa (§ 5. 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego /Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 ze zm.) jak również moją decyzją są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Dodatkowe dni wolne wynikają z organizacji pisemnej części egzaminu maturalnego i pracy nauczycieli w zespołach nadzorujących jego przebieg.

Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz.990). Do końca roku szkolnego zajęcia dydaktyczne realizowane będą w formie niestacjonarnej. Jednocześnie możliwe są indywidualne spotkania nauczyciela z uczniem na terenie szkoły. Ze względu na fakt prowadzenia zajęć przez nauczycieli, spotkania te mogą się odbywać po zakończeniu pracy dydaktycznej przez nauczyciela, czyli przeważnie w godzinach popołudniowych. Umówione pomiędzy nauczycielem a uczniem spotkania muszą być zgłoszone przez nauczycieli z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Oczywiście mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów i ich rodzin, jak również profesorów i ich rodzin, sugeruję organizację takich spotkań w formie zdalnej, przy użyciu dostępnych środków komunikacji elektronicznej.

Klasyfikacja roczna odbędzie się w formie zdalnej, zgodnie ze Statutem Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego w terminach podanych Państwu we wrześniu 2019 r.

Pozdrawiam serdecznie. Życzę dużo zdrowia. Przemysław Fabjański