Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu

27 stycznia 2015 r. Społeczność międzynarodowa obchodzi Międzynarodowy Dzień Pamięci
o Ofiarach Holocaustu. Klub Miłośników Historii zaprasza do zwiedzania wystawy Tek Edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej “Auschwitz Pamięć dla przyszłości”