Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta – wyniki

  • Liczba osób ( ogólna ): 597
  • Liczba oddanych głosów: 216
  • Ilość ważnych głosów: 182  ( 84,26 % )
  • Ilość głosów nieważnych: 34 ( 15,74 % )
  • Frekwencja: 36.18 %

Wyniki:

  1. Konrad Krause : 88 ( 40,74 % )
  2. Radosław Swęda 37 ( 17,13 % )
  3. Bartosz Szkopek: 17 ( 7.87 % )
  4. Cyprian Draschczik: 16 ( 7,41 % )
  5. Kamil Kwak: 13 ( 6,02 % )
  6. Martyna Mandzik: 11 ( 5,09 % )

Konkurs historyczny – „Co mój przodek robił 100 lat temu”

  1. Konkurs jest adresowany do uczniów AZSO w Chorzowie w roku szkolnym 2019/2019
  2. Konkurs jest integralna częścią szkolnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w roku 2018.
  3. Termin konkursu 1 września 2018 – 1 listopada 2018 r.
  4. Zasady konkursu
    a) uczestnicy konkursu gromadzą materiały źródłowe na temat swojej rodziny w okresie lat 1918-1922 związanych z procesem odbudowy państwowości polskiej.
    b) metodyka pracy: gromadzenie informacji źródłowych, wywiad środowiskowy, rozmowa nauczająca, praca archiwalna.
    c) przygotowanie ostatecznej prezentacji pracy
  5. Prace należy złożyć do 1 listopada w sali nr 211 AZSO w Chorzowie
  6. Wszelkie dodatkowe informacje ws. konkursu udziela mgr Krystian Kazimierczuk
  7. Nagroda Dyrektora Szkoły zostanie wręczona w trakcie Chorzowskiego Biegu Niepodległości 9 listopada 2018 r.

Warsztaty GZM

W dniu dzisiejszym Pracownicy Biura Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, przeprowadzili szkolenia, w ramach projektu “Metropolia szansą dla młodzieży” Tematyka szkoleń dotyczyła kształtowania umiejętności sposobu wypowiadania się, prowadzenia debat oksfordzkich, prezentacji swoich racji, zasad i taktyki debatowania. Społeczność uczniowska naszej szkoły
6 października 2016 r. będzie uczestniczyć w debacie: “Metropolia szansą dla młodzieży. Chorzów w Metropolii”, która odbędzie się w Miejskim Domu Kultury “Batory”

Młodzieżowa Rada Miasta – wyniki wyborów

W tegorocznych wyborach uprawnionych do głosowania było 677 osób. Głosy oddało 146 osób w tym 4 nieważne. Udział wzięło 22% osób uprawnionych.

Wybory wygrali:
Kinga Lesik – 51 głosów
Jan Tymowski – 28 głosów

Pozostali kandydaci:
Emilia Danysz – 20 głosów
Elżbieta Serwatka – 16 głosów
Kinga Mak – 14 głosów
Michał Nowak – 10 głosów
Izabela Szymczak – 3 głosy