Matura 2022 – odbiór świadectw

Do egzaminu dojrzałości w 2022 roku przystąpiło 174 tegorocznych abiturientek i abiturientów Słowaka, spośród których 173 złożyło egzamin maturalny z wynikiem pozytywnym. Stanowi to 99,43% liczby osób dopuszczonych do sesji wiosennej.
Serdecznie gratuluję Wam i Waszym Profesorom! Trudno na razie o głębszą analizę, w tym porównawczą, ale Wasze wyniki wyglądają optymistycznie, a niektóre …. imponująco!!!
Świadectwa dojrzałości będzie można odebrać dzisiaj od godziny 11.00 przy stanowiskach umieszczonych we wnękach korytarza na parterze budynku.

W przypadku nieuzyskania wymaganego wyniku 30% z jednego  przedmiotu można przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym – 23 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godzinie 900. Egzamin odbędzie się w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora Okręgowej Komisji w Jaworznie i podanym do wiadomości na stronie internetowej OKE w Jaworznie www.oke.jaworzno.pl.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu poprawkowego jest złożenie dyrektorowi szkoły pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu (Załącznik nr 7) w nieprzekraczalnym terminie do 12 lipca 2022 r.

Wgląd do pracy maturalnej możliwy jest po złożeniu Dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej pisemnego wniosku (Załącznik nr 25).

Życzę wszystkim tegorocznym Maturzystkom i Maturzystom, wspaniałych, inspirujących wakacji i udanego startu w drodze na wymarzone studia wyższe.

Przemysław Fabjański