Matura 2021 – rozdanie świadectw dojrzałości. Informacja o egzaminie poprawkowym

Na 180 tegorocznych abiturientów 173 złożyło egzamin maturalny z wynikiem pozytywnym, co stanowi 96,1% liczby osób dopuszczonych do sesji wiosennej.
Serdecznie gratuluję! Trudno na razie o głębszą analizę, w tym porównawczą, ale Wasze wyniki wyglądają optymistycznie, a niektóre …. imponująco!!!
Świadectwa dojrzałości będzie można odbierać od godziny 12.00 (3a – s. 113, 3b i absolwenci z poprzednich lat – s.110, 3c – s. 109, 3d – 112, 3e – 111).

Absolwenci, którzy nie uzyskali wymaganego wyniku 30% z jednego  mogą przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godzinie 900. Egzamin odbędzie się w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora Okręgowej Komisji w Jaworznie i podanym do wiadomości na stronie internetowej OKE w Jaworznie www.oke.jaworzno.pl nie później niż 10 sierpnia.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu poprawkowego jest złożenie dyrektorowi szkoły pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu (Załącznik nr 7a) w nieprzekraczalnym terminie do 12 lipca 2021 r.

Życzę wszystkim tegorocznym maturzystom, wspaniałych, inspirujących wakacji i udanego startu w drodze na wymarzone studia wyższe.

Przemysław Fabjański