Matura 2018, czyli 100% zdawalności

Egzamin maturalny w roku 2018 zdało 100% tegorocznych abiturientów. Dokładną analizę wyników egzaminów szkolnych (także w formie graficznej) przedstawimy po konferencji ewaluacyjnej Rady Pedagogicznej, która odbędzie się 20 września. Wstępna analiza wskazuje, że wyniki tegorocznych egzaminów są podobnie jak w latach poprzednich wysokie i w sposób drastyczny odbiegają in plus od wyników krajowych i wojewódzkich.

Serdecznie gratuluję Profesorom, Rodzicom i Uczniom. Przemysław Fabjański