Martyna Cichosz stypendystką MEiN

Wśród 56 stypendystów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – uczniów szkół w województwie śląskim, znalazła się uczennica klasy 2b Martyna Cichosz, wyróżniona za wybitne osiągnięcia sportowe w skali międzynarodowej i krajowej a także wysokie wyniki w nauce.
Serdeczne gratulacje dla Martyny, Rodziców, trenerów i nauczycieli.