KRZEMIENIECKI PROLOG PENEPLENA TRAVEL FESTIWALU

W dniach od 28 do 29 listopada 2022 roku gościł w naszej Szkole Pan Mariusz Olbromski – poeta , muzealnik, filolog, podróżnik , wybitny znawca Kresów. Autor wielu książek o polskim dziedzictwie kulturowym na Kresach wschodnich. Nasz Gość łączy bogatą twórczość literacką z intensywną działalnością kulturotwórczą. Był pomysłodawcą i od 20 lat jest organizatorem spotkań naukowców, pisarzy i historyków – Dialog Dwóch Kultur Polska i Ukraina. Z jego inicjatywy w programie Dialogu Dwóch Kultur od 2010 roku pojawiała się Kawiarenka Literacka oraz grupa kresowych wędrowców spośród uczniów chorzowskiego Słowaka.

Spotkanie z Panem Olbromskim odbyło się w Królewskiej Pracowni Polonistycznej. Atmosfera Pracowni i pamiątki po wyprawach do Ukrainy pozwoliły zrealizować , w obecnej sytuacji geopolitycznej, chorzowską wersję projektu : Młodych Polaków i Ukraińców Dialog Dwóch Kultur. Pan Olbromski w formie gawędy literackiej zaprezentował opowieść o Juliuszu Słowackim i jego podróżach. W jego opowieściach stale pojawiał się motyw obecności Kawiarenki Literackiej i uczniów chorzowskiego Słowaka w krzemienieckich spotkaniach Dialogu Dwóch Kultur Polska – Ukraina.

Andrzej Król